Fryske berneshow

In kabaretprogramma foar bern yn it Frysk. It is der noch net; dêrom skreau Ruurd Walinga der ien. By boartet mei de taal en fansels mei de bern, lûkt nuvere hollen en sjongt him de longen út it liif. Sjoch ûnder foarstellingen foar mear ynformaasje oer dit programma.