Fryske berneshow

In kabaretprogramma foar bern yn it Frysk. It is der noch net; drom skreau Ruurd Walinga der ien. By boartet mei de taal en fansels mei de bern, lkt nuvere hollen en sjongt him de longen t it liif. Sjoch nder foarstellingen foar mear ynformaasje oer dit programma.